Poikkeamispäätös kaupunginosan 3, Sarkola, korttelin 3092 tontti 4

9.10.2019 annetaan seuraava poikkeamispäätös:

Kaupunginarkkitehti 7.10.2019 § 39, kaupunginosan 3, Sarkola, korttelin 3092 tontti 4.

Poikkeamispäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamossa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 8.-22.10.2019 klo 9-15.

Asuminen ja ympäristö -toimiala