Poikkeamispäätös 286-412-1-1038, Anjalantie 429b

22.02.2021 annetaan seuraava poikkeamispäätös:

Kaupunginarkkitehti 18.02.2021 § 8, 286-412-1-1038, Anjalantie 429b.

Poikkeamispäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalolla, 2 krs. huone 253, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 19.02.-05.03.2021 klo 9-15.

Asuminen ja ympäristö -toimiala