Päätös ympäristöluvan raukeamisesta

Anjalankosken sosiaali- ja terveyslautakunta on 16.6.1998 § 100 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan autokorjaamotoiminnalle ja polttoaineen jakeluun kiinteistöllä 286-422-1-666, Sippola.

Ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 88 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.5.2019 päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Anjalankosken sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.6.1998 § 100 myöntämä ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2019.

Päätös on nähtävillä 15.5. – 17.6.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 17.6.2019. Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Tiina Raudaskoski, p. 020 615 7923.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 15.5.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta