Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)

Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymä on 12.5.2004 § 115 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Suomalainen Energiaosuuskunnalle (SEO) polttonesteiden jakelutoiminnalle kiinteistölle 286-1-1081-18, Kauppalankatu 37, Kouvola.

Ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että toimintaa ei ole koskaan aloitettu, eikä valmistelevia toimia toiminnan aloittamiseksi tehty. Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 88 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai kun toiminnanharjoittaja ilmoittaa ettei toimintaa aloiteta.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.5.2019 päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymän 12.5.2004 § 115 myöntämä ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on ei ole aloitettu. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2019.

Päätös on nähtävillä 15.5. – 17.6.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 17.6.2019. Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Tiina Raudaskoski, p. 020 615 7923.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 15.5.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta