Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Läänin Kuljetus Oy

Vs. ympäristöjohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 15/2020 päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.5.1997 päätöksellä Läänin Kuljetus Oy:lle myönnetty ympäristölupa (Lappeenrannan KTK) murskausaseman sijoittamiselle kiinteistölle Peltoniemi RN:o 286-420-3-76 osoitteeseen Ruotilantie 832, 46730 Ruotila. raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi.

Ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 88 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Päätös on kuulutusaikana 27.5. – 3.7.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Läänin Kuljetus Oy

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 3.7.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 27.5.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta

Kouvolassa 27.5.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta