Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Kuusaantien Autotalo Oy, Kuusaan Huolto-Osa Oy

Kuusaantien Autotalo Oy/Kuusaan Huolto-Osa Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta. Kuusankosken kaupungin ympäristölautakunta on 13.6.2002 § 54 myöntänyt ympäristöluvan SEO Kuusankoski polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle osoitteessa Kuusaantie 27, 45720 Kuusankoski.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt ilmoituksen 9.10.2019 ja päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Kuusaantien Autotalo Oy/Kuusaan Huolto-Osa Oy polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle osoitteeseen Kuusaantie 27, 45740 Kuusankoski, myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.10.2019.

Päätös on nähtävillä 16.10. – 18.11.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 18.11.2019. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Jaana Martin, p. 020 615 8032.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 16.10.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta