Päätös ympäristöluvan raukeamisesta

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 5.6.2024 käsitellyt Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta ja päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Veikkolan maankaatopaikan toiminnalle osoitteeseen Veikontie, Inkeroinen, kiinteistöille 286-419-8-467 (Mäntymäki) ja 286-419-8-429 (Kaijala I), myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi.

Päätös on kuulutusaikana 12.6. – 19.7.2024 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ilmoitukset ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Päätös § 36: Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöillä 286-419-8-467 ja 286-419-8-429 (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 19.7.2024. Lisätietoja antaa vt. ympäristötarkastaja Riina Muhonen, p. 020 615 8032.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 12.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta

Kouvolassa 12.6.2024 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun