Päätös ympäristöluvan rauettamisesta / Karelia Granit Oy

Karelia Granit Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta, joka koskee Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.5.2000 myöntämää ympäristölupaa rakennuskivilouhoksen toiminnalle osoitteessa Ruotilantie 832, 46730 Ruotila, RN:o 286-420-3-76. Luvan myöntämisen jälkeen vanhalla louhoksella ympäristöluvan mukaista toimintaa ei aloitettu ja nyt kaikki louhokseen liittyvä muukin toiminta on lopetettu.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt ilmoituksen 7.10.2020 ja päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Karelia Granit Oy:n rakennuskivilouhoksen toiminnalle osoitteessa Ruotilantie 832, 46730 Ruotila, RN:o 286-420-3-76, myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi.

Päätös on kuulutusaikana 14.10. – 20.11.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Päätös ympäristöluvan rauettamisesta/Karelia Granit Oy

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 20.11.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta

Kouvolassa 14.10.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta