Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Kreate Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 4/2021 7.4.2021 hyväksynyt Kreate Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Kiehuvan alikulkusillan ja Tuomijoen ratasillan rakennustöitä Kouvolassa ajalla 29.3. - 30.11.2021. Voimakkaampi paalutustyö alkaa viikolla 16. Sillanrakennustöitä tehdään pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan, mutta tarvittaessa myös yöaikaan ja yksittäisinä viikonloppuina ympäri vuorokauden.

Päätös on kuulutusaikana 7.4. – 14.5.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Kreate Oy(Dynasty)

Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja -tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 14.5.2021. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 7.4.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 7.4.2021 Ympäristöpalvelut