Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 18/2022 30.8.2022 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee louhintaa ja murskausta Kouvolan Enäjärvellä osoitteessa Sanijärventie 480, 46450 Enäjärvi (tila 286-413-5-214). Työ kestää yhteensä noin 5 arkipäivää viikoilla 36–38. Työajoiksi on ilmoitettu ma–pe klo 6–20.

Päätös on kuulutusaikana 30.8. – 6.10.2022 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (Dynasty)

Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja -tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 6.10.2022. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 30.8.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 30.8.2022 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun