Päätös maa-aines- ja ympäristöluvan siirtämisestä

Ympäristöjohtaja on päätöksellään 13.9.2021 § 16 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen ilmoituksen toimijan vaihtumisesta. Ilmoitus koskee rakennus- ja ympäristölautakunnan 12.12.2018 § 113 Kouvolan kaupungin Värälän kylään kiinteistöille 286-464-1- 282 ja 286-464-1-16 myönnetyn yhteisluvan siirtämistä Kymen Maansiirto Oy:lle.

Päätös on kuulutusaikana 14.9. – 21.10.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aines- ja ympäristöluvan siirtäminen Kymen Maansiirto Oy:lle (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 21.10.2021. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.9.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 14.9.2021 Ympäristöpalvelut