Mustaojantie, Ojalankuja, Ojalantie, Knuuttilantie, Kuoppalankuja ja Kuoppalantie, katu- ja yleisen alueen suunnitelma nähtävillä 14. – 28.10.2020

Kaupunginosa: 35.Ummeljoki

Tutustu suunnitelmaehdotukseen:

Katu- ja yleisen alueen suunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 14. – 28.10.2020 Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat

Lisätietoja antaa: suunnitteluinsinööri Mikko Haapala, puh. 020 615 6014

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella: kirjaamo@kouvola.fi.

Kouvolassa 14.10.2020
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu