Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös maa-ainesasiaa koskevassa valitusasiassa / Nakon Tila Oy

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Diaarinumero 1215/03.04.04.04.24/2023

Asia
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 3.6.2024 nro 1284/2024 maa-ainesten ottamislupaa koskevassa asiassa. Päätös on luettavissa oheisessa liitteessä.

Päätös, johon haettu muutosta
Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto 3.5.2023 § 36

Luvanhakija
Nakon Tila Oy

Valittaja
Marketta Aro

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla 3.6.2024 ja pidetään nähtävillä 3.6.–
10.7.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 10.7.2024

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 3.6.2024 nro 1284/2024 (pdf, 243 kt)

Sivun alkuun