Maaseutulautakunnan 12.2.2020 kokouksen pöytäkirjan §:t 17 ja 18 nähtävillä 13.2.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen maaseutulautakunnan pöytäkirjan pykälät 17 ja 18.

Maaseutulautakunnan kokouksessa 12.2.2020 tarkastetut pykälät:
§ 17 Maaseutupalvelujen lomautussuunnitelma
§ 18 Maaseutupalvelujen päällikön lomauttaminen

Maaseutulautakunta tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 12.2.2020 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 13.2.2020 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kun se on tarkastettu.