Maa-ainesten ottamislupapäätös

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.8.2019 käsitellyt maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ottamiselle Iitin kunnan Niinimäen kylässä kiinteistöllä 142-311-3-53. Ottamisalue sijaitsee VT 12 eteläpuolella Möhkölänmäen alueella. Päätöksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.8.2019.

Päätös on nähtävillä 14.8. – 16.9.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 16.9.2019. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Katja Kangas, p. 020 615 7995.

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 14.8.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta