Maa-ainesten ottamislupapäätös / Saaramaan Sora Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 6.3.2019 käsitellyt Saaramaan Sora Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.3.2019.

Päätös on tehty hakemuksesta koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista kiinteistöllä 286-421-3-1. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 685.000 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 10.000 – 80.000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Päätös on nähtävillä 13.3. – 15.4.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 15.4.2019. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 13.3.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta