Maa-ainesten ottamislupapäätös / Saaramaan Sora Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 4.9.2019 käsitellyt Saaramaan Sora Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hiekka- ja soramaalajien ottamiselle Saaramaan kylässä kiinteistölle Mustakorvenvuori 286-421-3-1. Päätöksen mukainen toiminta koskee 144 500 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 7 000 – 15 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.9.2019.

Päätös on nähtävillä 11.9. – 14.10.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 14.10.2019. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 11.9.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta