Maa-ainesten ottamislupapäätös / Ritaniemen yksityistiekunta

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 5.6.2024 käsitellyt Ritaniemen yksityistiekunnan maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hiekka- ja soramaalajien ottamiseen Kouvolan kaupungin Siikakosken kylässä kiinteistöllä 286-475-3-49. Päätöksen mukainen toiminta koskee 5000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 500 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Päätös on kuulutusaikana 12.6. – 19.7.2024 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ilmoitukset ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Päätös § 37: Maa-ainesten ottamislupahakemus kiinteistölle 286-475-3-49 (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 19.7.2024. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 12.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 12.6.2024 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun