Maa-ainesten ottamislupapäätös / Leca Finland Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.5.2019 käsitellyt Leca Finland Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan saven ottamiselle Kouvolan Niinimäen kylään Oivonojan savenottoalueelle kiinteistöille 286-456-4-209, 286-456-9-1, 286-456-4-208 ja 286-456-8-2 . Päätöksen mukainen toiminta koskee 1.150.000 k-m3:n savimaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 115.000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2019

Päätös on nähtävillä 15.5. – 17.6.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 17.6.2019. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Tiina Raudaskoski, p. 020 615 7923.

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 15.5.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta