Maa-ainesten ottamislupapäätös / Leca Finland Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 15.1.2020 käsitellyt Leca Finland Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan saven ottamiselle Kouvolan Myllykoskelle Lossitien savenottoalueelle kiinteistöille Auermaa RN:o 286-423-7-56 ja Jokivarsi RN:o 286-423-20-20.

Päätöksen mukainen toiminta koskee 850.000 k-m3:n savimaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 81.500 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä

Päätös on kuulutusaikana 22.1. – 28.2.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-ainesten ottamislupapäätös, Leca Finland Oy

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 28.2.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 22.12020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta