Maa-ainesten ottamislupapäätös / Jaalan Sora ja Murske Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 4.9.2019 käsitellyt Jaalan Sora ja Murske Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ja moreenin ottamiselle Sappisen materiaalialueelle kiinteistöille Kalliomäki 286-470-2-3 ja Moreenimäki 286-470-2-356. Päätöksen mukainen toiminta koskee 100 000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve vaihtelee tarpeen mukaan. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.9.2019.

Päätös on nähtävillä 11.9. – 14.10.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 14.10.2019. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Tiina Raudaskoski, p. 020 615 7923.

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 11.9.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta