Maa-ainesten ottamislupapäätös / Destia Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.5.2024 käsitellyt Destia Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen sekä sora- ja hiekkamaa-aineksen ottamiseen Vieristönmäen sora- ja kallioalueella kiinteistöillä Pamppu 286-409-6-32 ja Risula 286-409-6-74.

Päätöksen mukainen toiminta koskee 350 000 k-m3:n kalliokiviaineksen sekä sora- ja hiekkamaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottomäärä vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää

Päätös on kuulutusaikana 15.5. – 24.6.2024 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ilmoitukset ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aineslupahakemus kiinteistöille 286-409-6-32 ja 286-409-6-74 (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 24.6.2024. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.5.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 15.5.2024 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun