Maa-ainesten ottamislupahakemus / Wienerberger Oy Ab Korian tiilitehdas

Wienerberger Oy Ab Korian tiilitehdas on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien saven ottamista kiinteistöllä 286-463-16-19. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200.000 k-m3:n saven ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 25.000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 13.3. – 12.4.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Tiina Raudaskoski p. 020 615 7923.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 12.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai asuminenjaymparisto(a)kouvola 

Kouvolassa 13.3.2019                              Rakennus- ja ympäristölautakunta