Maa-ainesten ottamislupahakemus / Leca Finland Oy

Leca Finland Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien saven ottamista Kouvolan Elimäellä Toivolantien savenottoalueelta kiinteistöiltä Orasmaa 286-457-2-77 ja Metsäniemi 286-457-2-214. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 660.000 k-m3:n savimaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 66.000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 7.4. – 7.5.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/ ).

Maa-ainesten ottamislupahakemus/Leca Finland Oy (pdf 8 Mt)

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 7.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 7.4.2021.

Kouvolassa 7.4.2021 Rakennus- ja ympäristölautakunta