Maa-ainesten ottamislupahakemus / Leca Finland Oy

Leca Finland Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien saven ottamista Kouvolan Myllykoskella Lossitiellä kiinteistöillä 286-423-7-56 ja 286-423-20-20. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 900 000 k-m3:n saven ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 90 000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 9.10. – 8.11.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Jenny Teerikangas p. 020 615 7995.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 8.11.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai asuminenjaymparisto(a)kouvola.fi

Kouvolassa 9.10.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta