Maa-ainesten ottamislupahakemus /Kuljetusliike Arposalo Oy

Kuljetusliike Arposalo Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekan, soran ja kalliokiviaineksen ottamista Kouvolan kaupungin Viialan kylässä tilalla Soramäki RN:o 286-424-1-7. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200.000 k-m3:n hiekka- ja soramaa-aineksen sekä 30.000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 23.000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 14.10. – 13.11.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/ ).

Maa-ainesten ottamislupahakemus/Kuljetusliike Arposalo Oy

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 13.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.10.2020.

Kouvolassa 14.10.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta