Maa-ainesten ottamislupahakemus kiinteistölle 142-417-1-488

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle on jätetty maa-aineslain (555/1981) mukainen lupahakemus koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista Iitin kunnan Säyhteen kylässä kiinteistöllä 142-417-1-488, Kaunistontien varrella Saksanmäen alueella. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 100 000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 2 000 - 15 000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 25.6. – 27.7.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/ ).

Maa-aineslupahakemus kiinteistölle 142-417-1-488

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 27.7.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan verkkosivuilla 25.6.2020.

Kouvolassa 25.6.2020 Ympäristöpalvelut