Maa-ainesten ottamislupahakemus / Jarmo Toikka Ky

Jarmo Toikka Ky on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen hakemuksen, jolla haetaan muutosta 2.12.2020 myönnetyn maa-aineslupapäätöksen ottamisalueen pinta-alan ja vakuuden määrään. Ottamisalueen pinta-ala pienenee 34 hehtaarista 9,3 hehtaariin.

Alkuperäisessä lupahakemuksessa oli ottamisalueen pinta-ala ilmoitettu virheellisesti. Maa-ainesten ottamislupa on myönnetty kalliokiviaineksen ottamiseen Kouvolan kaupungin Mämmälän kylässä kiinteistöillä Kalliomäki 286-419-7-363 ja Kalliokorpi 286-419-7-369. Päätöksen mukainen toiminta koskee 1 950 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 195 000 k-m3.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 22.4. – 24.5.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/ ).

Maa-ainesluvan muutoshakemus/Jarmo Toikka Ky (pdf 2 Mt)

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 24.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Katja Kangas, p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 22.4.2021.

Kouvolassa 22.4.2021 Rakennus- ja ympäristölautakunta