Maa-ainesten ottamislupahakemus / Destia Oy

Destia Oy on tehnyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista Hammassyrjänmäen sora-alueelta Utissa, kiinteistöltä 286-433-1-362. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 150 000 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottamismäärä vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 27.7. – 26.8.2022 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/ ).

Maa-ainesten ottamislupahakemus/Destia Oy (pdf 5 Mt)

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 26.8.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291 ja ympäristötarkastaja Sanna-Jattu-Mattila p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 27.7.2022

Kouvolassa 27.7.2022 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun