Maa-ainesten ottamislupahakemus

Saaramaan Sora Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista Saaramaan kylässä tilalla Mustankorvenvuori 286-421-3-1, osoite Koirinvuorentie 140, 54590 Kaitjärvi. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 144 500 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 7 000 – 15 000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 10.7. – 9.8.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vt. valvontainsinööri Vilma Hietala p. 020 615 9291.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 9.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 10.7.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta