Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

Vs. ympäristöjohtaja on päätöksellään 1.6.2020 § 17 käsitellyt maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä kivenmurskaamolla Kouvolan kaupungin Inkerilän kylässä tiloilla 286 429 1 156 ja 286 429 1 169, Uuden-Maunontie 98, 46110 Tuohikotti. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Hakemuksessa esitetyllä alueella saa louhia kalliokiviainesta enintään 44 550 k-m3 kymmenen vuoden aikana, tehdä ottamiseen liittyviä oheistoimintoja, murskata louhetta enintään 12 000 t/a sekä sivukiviaineksen mursketta enintään 10 000 t/a ja välivarastoida niitä. Murskaaminen tehdään siirrettävällä murskaamolla. Kulku alueelle tapahtuu Uuden-Maunontietä pitkin.

Luvan mukaista toimintaa saa harjoittaa seuraavasti, ei kuitenkaan arkipyhinä:

  • murskaaminen ma-pe klo 7.00 ja 22.00 välisenä aikana
  • poraaminen ma-pe klo 7.00 ja 21.00 välisenä aikana
  • rikotus ma-pe klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana
  • räjäytykset ma-pe klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana
  • kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 6.00 ja 22.00 välisenä aikana.

Lupa on voimassa 10 vuotta.

Päätös on kuulutusaikana 3.6. – 10.7.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/

Maa-aines- ja ympäristöluvan myöntäminen kiinteistöille 286-429-1-156 ja 286-429-1-169

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 10.7.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 3.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 3.6.2020 Ympäristöpalvelut