Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / NCC Industry Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 5.2.2020 käsitellyt NCC Industry Oy:n maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kallion louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattomien haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 alemmat ohjearvot alittavien ylijäämämaiden vastaanottamiseen suoja- ja meluvallirakennelma- sekä maisemointitarkoitukseen Kouvolan kaupungin Mämmälän kylässä kiinteistölle Metallijalostamo RN:o 286-419-3-340.

Hakemuksen mukainen toiminta koskee 240 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista 10 vuoden aikana. Alueelta otettavaa kiviainesta saa murskata enintään 212 000 t/v. Alueelle saa vastaanottaa ylijäämämaita maksimissaan 49 000 t vuodessa. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Toimintaa saa harjoittaa seuraavasti:
ToimintoPäiväKlo
Murskaaminen ma–pe 7.00–21.00
Poraaminen ma–pe 7.00–21.00
Rikotus ma–pe 8.00–18.00
Räjäyttäminen ma–pe 8.00–18.00
Kuormaaminen ja kuljetus ma–pe 6.00–22.00
la 7.00–18.00
Toimintaa ei saa harjoittaa arkipyhänä eikä joulu- ja juhannusaattona.

Lupa on voimassa 10 vuotta antopäivästä.

Päätös on kuulutusaikana 12.2. – 20.3.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös/NCC Industry Oy

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 20.3.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 12.2.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 12.2.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta