Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Nakon Tila Oy

Nakon Tila Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskien pääosaltaan kalliokiviaineksen ottamista Kouvolan kaupungin Selänpään kylässä kiinteistöllä 286 444 15 2, osoitteessa Impivaarankuja 72. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupaa haetaan kallion louhinnalle. Ottoalueella on murskaukselle jo toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Toiminta on pääasiassa sulan maan aikana ja muutaman kuukauden vuodessa kestävää jaksoittaista toimintaa. Hakemuksen mukaan murskaaminen tehdään arkipäivisin ma–pe klo 7–21 välisenä aikana, poraaminen arkipäivisin ma–pe klo 7–21 välisenä aikana, rikotus arkipäivisin ma–pe klo 8–18 välisenä aikana, räjäyttäminen arkipäivisin ma–pe klo 8–18 välisenä aikana ja kuormaaminen ja kuljetus ma–su klo 7–22 välisenä aikana.

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 145 000 k-m3:n ottamiseen (kalliokiviaines 133 000 k-m3, siltti ja savi 8 000 k-m3, eloperäiset maalajit 4 000 k-m3) sekä varastokasojen välivarastointiin. Vuosittain louhittavan ja murskattavan maa-aineksen määrä vaihtelee tarpeen mukaan 12 000–23 000 k-m3. Keskimääräinen murskattava määrä on arviolta 54 000 t/a ja maksimissaan 62 000 t/a.

Raskaan liikenteen määrä keskituotannon perusteella arvioidaan olevan noin 10 käyntiä vuorokaudessa (20 t kuormakoko).

Ottamisalueen pinta-ala on 1,1 ha. Alin ottamistaso on +88.00 m (N2000), mikä on sama kuin aikaisemmassa helmikuussa 2021 päättyneessä maa-ainesluvassa. Louhintakorkeus on enintään 15 m.

Alueelle on rakennettu liha- ja nuoren karjan navetta vuonna 2015 ja viljankuivaamo vuonna 2020, joiden viereen on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa uusia maatalouden tuotanto- ja varastorakennuksia.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 7.4. – 7.5.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aineslupahakemus/Nakon Tila Oy (pdf 4 Mt)

Ympäristölupahakemus/Nakon Tila Oy (pdf 7 Mt)

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 7.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 7.4.2021.

Kouvolassa 7.4.2021 Rakennus- ja ympäristölautakunta