Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Kuljetus Kaukonen Oy

Kuljetus Kaukonen Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta, ylijäämämaiden vastaanottamista ja hyödyntämistä alueen maisemoinnissa sekä kantojen ja risujen varastointia ja käsittelyä Kouvolan kaupungin Ruhanmäen kallioalueella kiinteistöllä 286-458-1-944, Ruhanmäentie 113, Koria. Kyseessä on uusi toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 140 000 m3ktr ottomäärälle. Ottamisalue sijoittuu yli 300 m päähän lähimmistä häiriintyvistä kohteista, sen pinta-ala on n. 1,7 ha ja alin suunniteltu ottotaso +74…+77 m. Alueella toimitaan maanantaista perjantaihin seuraavasti: poraaminen klo 7–21, räjäytykset ja rikotus klo 8–18 ja murskaus klo 7–22. Kuormaamista ja kuljetuksia tehdään ma–pe klo 6–22 sekä tarvittaessa arkilauantaisin klo 7–18. Pyhäpäivinä ei ole toimintaa. Mursketta tuotetaan vuosittain keskimäärin 30 000 t ja enintään 60 000 t. Alueelle vastaanotetaan puhdasta ylijäämämaata ja kiveä ottoalueen maisemointia varten sekä jalostettavaksi enintään 25 000 t vuodessa. Lisäksi alueella valmistetaan multaa sekä vastaanotetaan kantoja ja risuja (enintään 5 000 m3/a), jotka haketetaan energiakäyttöön.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 6.11. – 9.12.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vt. valvontainsinööri Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 9.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai asuminenjaymparisto(a)kouvola.fi

Kouvolassa 6.11.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta