Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Jaalan Murske Oy

Jaalan Murske Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen, joka koskee kalliokiviaineksen ottamista, louhintaa ja murskausta siirrettävällä kivenmurskaamolla Kouvolan kaupungin Taipaleen kylässä kiinteistöllä 286-476-1-442. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen (59 600 k-m3) ottamiseen 0,48 ha:n alueelta 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen otto on 5 960 k-m3. Ympäristölupaa haetaan em. kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Alueella louhittu kiviaines murskataan hankealueella siirrettävällä kivenmurskaamolla ja kuljetetaan maanrakennuskohteisiin. Toiminta-aika on ma-pe klo 6-22 sekä lisäksi kuormaaminen ja kuljetus tarvittaessa myös la-su 6-18.Toiminta on jaksoittaista.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 29.5. – 28.6.2024 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ilmoitukset ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus/Jaalan Murske Oy (pdf 3 Mt)

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 28.6.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 29.5.2024.

Kouvolassa 29.5.2024 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun