Kuusanlammentie välillä Mt 370 liittymä – Kuusanlammentie 16 katusuunnitelma nähtävillä 14. – 28.8.2019

Katusuunnitelma koskee seuraavia teitä:
Kuusanlammentie välillä Mt 370 liittymä - Kuusanlammentie 16

Tutustu suunnitelmaehdotukseen:

Suunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti myös nähtävillä 14. – 28.8.2019 kello 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, Kuusankoski.

Lisätietoja antaa: suunnittelija Jari Mäkelä, puh. 020 615 6452

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Valtakatu 33, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköisesti osoitteella: asuminenjaymparisto@kouvola.fi.

14.8.2019
Yhdyskuntatekniikka