Kuulutus suunnittelutarveratkaisu- ja toimenpidelupahakemuksesta Ratostie, Ummeljoki – matkaviestintukiaseman rakentaminen

Kohteen sijaintikartta

Elisa Oyj / tukiasemat hakee suunnittelutarveratkaisua ja toimenpidelupaa osoitteessa Ratostie, 48610 Ummeljoki, kiinteistön 286-423-20-20 vuokra-alueelle. Likimääräinen sijainti on ympyröity karttaan.

Matkaviestintukiasema koostuu 65 metriä korkeasta vapaasti seisovasta teräsristikkomastosta sekä laitesuojasta. Suunniteltu tukiasema korvaa aluetta nykyisin palvelevan vanhan paperitehtaan piipusta purettavan tukiaseman.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yleiskaavoituksessa Tekniikka- ja ympäristötalolla (2. kerros) ja toimenpidelupa-asiakirjat rakennusvalvonnassa Tekniikka- ja ympäristötalolla (3. kerros), osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

Mahdolliset huomautukset hakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 4.10.2019 mennessä sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi tai postitse: Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö/kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Lisätietoja suunnittelutarveratkaisusta antaa kaavoitusinsinööri Essi Kesämaa, puh. 040 483 3175, essi.kesamaa(at)kouvola.fi ja toimenpidelupa-asiasta vs. rakennustarkastaja Teija Laukkanen puh. 020 615 9316, teija.laukkanen(at)kouvola.fi.

Kaupunkisuunnittelu / Rakennusvalvonta