Kuulutus Jussila Power Oy:n Haukkasuon turvetuotantoalueen kalataloustarkkailusta

Asia

Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi 28.5.2019. Ohjelmaesityksen on laatinut tarkkailuvelvollisen puolesta Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Tarkkailu perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätökseen ESAVI/5804/2017 (27.11.2018), jossa määrättiin velvoite tehdä kalataloustarkkailua kalatalousviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Ohjelman muutosesityksen sisältö

Jussila Power Oy:n Haukkasuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman muutosesitys on tämän kuulutuksen liitteenä. Kalataloustarkkailuohjelman muutoksessa esitetään Haukkasuon turvetuotantoalueen liittämistä Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki yhteistarkkailuohjelmaan. Kalataloustarkkailua toteutetaan yhteistarkkailuohjelmien mukaisesti vuodesta 2019 lähtien.

Nähtävänä pito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Tämä kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 13.8. – 13.9.2019 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 13.9.2019 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku. Asiakirjassa tulee mainita asian diaarinumero VARELY/1184/5723/2019.

Lisätietoja Kalastusbiologi Miia Muhonen, puhelimitse 050 397 7812 tai sähköpostilla miia.muhonen@ely-keskus.fi