Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttamista kiinteistöllä Hasu 286-415-4-104, osoitteessa Paanuntie 98, 46710 Sippola.

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaista investointia ei ole toteutettu. Pihattonavetassa on tilat 60 lypsylehmälle, 30 hieholle, ja 30 alle vuoden ikäiselle lehmävasikalle. Kuivalantalan tilavuus on 1462 m3 ja virtsasäiliöiden 168 m3 ja 495 m3. Peltopinta-alaa lannan levitykseen on käytettävissä 119,29 ha. Eläimet laiduntavat kesäisin pikkuvasikoita lukuun ottamatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja hajuhaittoja.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 3.3. – 3.4.2023 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Ilmoitus eläinsuojatoiminnasta (pdf 5 Mt)

Muistutuksen ilmoituksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 3.4.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Riina Muhonen, p. 020 615 8032.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 3.3.2023.

Ympäristöpalvelut 3.3.2023

Sivun alkuun