Kuulutus ajoneuvojen siirtopäätöksistä

Kuulutus ajoneuvojen varastosiirtopäätöksistä 8.9.2021.

Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitut ajoneuvot vastaanottopisteeseen.

Tämä ilmoitus asetetaan nähtäville, koska mainitun ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa. Ilmoitus on nähtävillä 38 päivän ajan kuulutuspäivästä lähtien.

Kuulutus_siirtopaatokset-ja-oikaisuvaatimusohje_8.9.2021, pdf 221 kt