Kuulutus ajoneuvon siirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä 3.9.2021.

Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitun ajoneuvon vastaanottopisteeseen.

Tämä ilmoitus asetetaan nähtäville, koska mainitun ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa. Ilmoitus on nähtävillä 38 päivän ajan kuulutuspäivästä lähtien.

Kuulutus_siirtopäätökset ja oikaisuvaatimusohje 3.9.2021, pdf 184kt