Kulotie sekä Hongistontie välillä Kelotie – Kulotie sekä Havumetsäntie välillä Kulotie – Havumetsäntie 7, katusuunnitelma nähtävillä 20.11 – 4.12.2019

Katu sijaitsee kaupunginosassa: 6.Tornionmäki

Tutustu suunnitelmaehdotukseen:

Suunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti myös nähtävillä 20.11 – 4.12.2019 kello 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, Kuusankoski.

Lisätietoja antaa: suunnitteluinsinööri Jane Maunu, puh. 020 615 9037

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Valtakatu 33, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköisesti osoitteella: asuminenjaymparisto@kouvola.fi.

20.11.2019
Yhdyskuntatekniikka