Korian Hiivurin maankäytön yleissuunnitteluaineisto nähtävillä

Korian Hiivurin alueelle ollaan laatimassa maankäytön yleissuunnitelmaa, jolla tutkitaan yritystoiminnan kehittämisen edellytyksiä taajaman itäpuolella. Yleissuunnitelmassa tutkitaan maankäytön ohella alueen liikenneverkkoa. Laadittu selvitys tulee toimimaan yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen taustaselvityksenä. Yleissuunnitelma ei täten ole kaavaan verrattava juridinen suunnitelma, mutta on tavoite ja suunnitelmarunko kaavoitukselle.

Hiivurin alueen yleissuunnitelma sekä yleissuunnitelmakartat ovat nähtävillä 31.8.-30.9.2022 tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10) sekä hankkeen internetsivuilla: https://www.kouvola.fi/korianyleissuunnitelma

Mielipiteet yleissuunnitelmasta voi esittää nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: ”Hiivurin yleissuunnitelma”.

Yleissuunnitelmasta voi myös kysyä lisätietoja ja keskustella suunnittelijoiden kanssa:

Kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p.020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi
Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, p. 020 615 7039, hannu.purho@kouvola.fi

Kouvolassa 31.08.2022, Tekninen lautakunta

Sivun alkuun