Katusuunnitelmia nähtävillä 21.9 – 5.10.2022. Kuusankoski.

Seuraava katusuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen
43 §:n mukaisesti nähtävillä 21.9 – 5.10.2022 Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Kouvolassa 21.9.2022

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

21.Kuusankoski:

Länsinaukiontie – Metsälehmuksentie – Puistolehmuksentie

Lisätietoja antaa: Suunnittelija Jari Mäkelä, puh. 020 615 6452 / jari.makela@kouvola.fi.

Sivun alkuun