Katusuunnitelmia nähtävillä 15. – 29.9.2021. Myllykoski

Seuraavat katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen
43 §:n mukaisesti nähtävillä 15.- 29.9.2021 Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Kouvolassa 15.9.2021 Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

Itäasemantie välillä Koulutie – Revonkuja

Lisätietoja antaa: Suunnitteluinsinööri Mikko Haapala, puh. 020 615 6014

Koulutie välillä Osmontie – Niittytie

Lisätietoja antaa: Suunnitteluinsinööri Mikko Haapala, puh. 020 615 6014

Ospantie

Lisätietoja antaa: Suunnitteluinsinööri Mikko Haapala, puh. 020 615 6014