Katusuunnitelmia nähtävillä 13. – 27.10.2021. Pilkanmaalta ja Myllykoskelta

Seuraavat katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen
43 §:n mukaisesti nähtävillä 13.- 27.10.2021 Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Kouvolassa 13.10.2021, Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

Pilkanmaa:

Kukkapolku, Kukkakuja, Vuohipolku ja Vuohikadun osa

Marjakuja

Lisätietoja antaa: Suunnittelija Jari Mäkelä, puh. 020 615 6452

Myllykoski:

Jussintie välillä Ospantie – Revonkuja

Lisätietoja antaa: Suunnitteluinsinööri Mikko Haapala, puh. 020 615 6014

Revonkuja

Lisätietoja antaa: Suunnitteluinsinööri Mikko Haapala, puh. 020 615 6014