Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Kouvolan Seudun Autourheilijat ry

Asia
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n
mukaisesta ilmoituksesta

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Kouvolan Seudun Autourheilijat ry:lle on annettu päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa. Kyseessä on
autokilpailu, joka ajetaan 17. – 18.5.2024 Kouvolan kaupungin sekä Luumäen ja Iitin
kuntien alueella. Perjantaina 17.5. on klo 8.00–18.00 ennakkotutustuminen tavallisilla
autoilla ja lauantaina 18.5. klo 9.00–21.00 on rallikilpailu, XX O.K. Auto Ralli.

Kilpailutapahtumasta voi aiheutua tilapäistä melua ja tärinää kilpailureitin välittömässä
läheisyydessä olevalle asutukselle.

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.5.2024.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 22.5.2024.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 15.5. – 24.6.2024 ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset ja valitsemalla
alueeksi Kaakkois-Suomi.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan
hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.6.2024.

Lisätietoja
Erja Monto, puh. 0295 029 259
sähköposti: erja.monto@ely-keskus.fi

Päätös Kouvolan Seudun Autourheilijat ry (pdf, 4685kt)


KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS


Sivun alkuun