Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) 65§:n mukaisesta tarkkailusuunnitelman muutoksesta

Asia:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 3.6.2024 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 65
§:n mukaisesta tarkkailusuunnitelman muutoksesta. Tarkkailusuunnitelman muutos koskee Kymijoen ja sen edustan merialueen vesistötarkkailuohjelmaan sisältyvää Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailua (Muutosesitys: Luopuminen Kymijoen alaosan vesistötarkkailuun sisältyvästä
(CPET) surviaissääskien kotelonahkamenetelmästä, 2.4.2024, Kymijoen vesi ja ympäristö ry). Asian
diaarinumero on KASELY/217/2018.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 03.06. – 10.07.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset ja valitsemalla alueeksi Kaakkois-Suomi.

Sivun alkuun