Kaakkois-Suomen ely-keskuksen kuulutus Gasum Oy, Biokaasulaitoksen ympäristönvaikutusten arviointiselostuksesta

KUULUTUS

Gasum Oy on toimittanut 5.11.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen koskien Kouvolan Mäkikylässä sijaitsevan biokaasulaitoksen laajennusta. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitos vastaanottaa kotitalouksien ja kaupan biojätteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä, puhdistamolietettä sekä rasvakaivolietteitä. Biokaasu jalostetaan ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon. Tämän lisäksi energia hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäännös sekä kuivattu mädätysjäännös hyödynnetään maatalouskäyttöön ja mullan tuotantoon. Tuotannossa syntyvää typpipitoista nestejaetta voidaan toimittaa sellaisenaan tai konsentroituna (VE1-VE2) teollisuudelle typen lähteeksi.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa (VE0–VE3)
VE0 Nykyinen toiminta. Biokaasulaitos, jonka käsittelykapasiteetti on 20 000 tn/a.
VE1 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 65 000 tn/a.
VE2 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 195 000 tn/a.

Tiedottaminen

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan 16.11.2020 – 5.1.2021 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivulla. Arviointiselostus on nähtävillä Kouvolan kaupungissa Tekniikka- ja ympäristötalossa Valtakatu 33 (Kuusankoski) ja sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).

Lisäksi selostus on saatavissa sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/GasumbiokaasulaitoksenlaajennuskouvolaYVA

Arviointiselostus ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 2.12.2020 klo 17.00 alkaen Kouvolatalossa Simelius-salissa, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola. Simelius-salin istumapaikkojen määrä 311 mahdollistaa riittävien turvaetäisyyksien pitämisen tilaisuuden aikana.

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 5.1.2021 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus. fi.Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon.

Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola. ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän selostuksen nähtävillä olon päättymisen jälkeen. Perusteltu päätelmä on viranomaisen johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä tulee nähtäville helmikuussa 2021 sähköisesti osoitteeseen: www.ymparisto.fi/GasumbiokaasulaitoksenlaajennuskouvolaYVA.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272

Lisätietoja hankkeesta:
Gasum Oy, Eeli Mykkänen p. 040 7774327
YVA-konsultti Watrec Oy Jaana Tuppurainen p. 040 553 9005

Kouvolassa 12.11.2020

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS