Kaakkois-Suomen ely-keskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta päätöksestä

Asia

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Päätöksen yksilöintiedot ja pääasiallinen sisältö

St1 Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Kouvolan kaupungin Tornionmäen kaupunginosassa, kiinteistöllä 286-6-6141-1.

Kuulutuksen julkaisupäivä 31.7.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 7.8.2020.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 31.7.–7.9.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset ja valitsemalla alueeksi Kaakkois-Suomi.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja

Timo Laine, puh. 0295 029 249
sähköposti: timo.laine@ely-keskus.fi